Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

inverze teploty vzduchu pasátová
teplotní inverze v oblasti pasátové cirkulace způsobená subsidencí vzduchu z vyšších hladin. Odděluje vlhký pasátový vzduch v nižších hladinách od teplého a velmi suchého vzduchu ležícího nad ním.
angl: trade-winds inversion; slov: pasátová inverzia teploty vzduchu; něm: Passatinversion f; rus: пассатная инверсия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: