Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izalobara
izalolinie na přízemních synoptických mapách spojující místa se stejnou tlakovou tendencí za určitý časový interval (3, 6, 24 h apod.). Rozlišujeme analobary a katalobary. Viz též mapa izalobar, metoda izalobar, střed izalobarický, vítr izalobarický, vítr alobarický.
Termín zavedl švédský meteorolog N. G. Ekholm v r. 1906. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“, ἄλλος [allos] „jiný“ a βάρος [baros] „tíha, váha“.
angl: isallobar; slov: izalobara; něm: Isallobare f; rus: изаллобара  1993-a3
podpořila:
spolupracují: