Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izaloterma
izalolinie spojující na mapě nebo grafu místa se stejnou hodnotou změny teploty vzduchu za určitý časový interval (v předpovědní službě většinou za 24 h). Viz též mapa izaloterm.
Termín zavedl rakouský meteorolog A. Defant v r. 1910. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“, ἄλλος [allos] „jiný“ a θερμóς [thermos] „teplý, horký“.
 
angl: isallotherm; slov: izaloterma; něm: Isallotherme f; rus: изаллотерма  1993-a2
podpořila:
spolupracují: