Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izoatma
izolinie spojující místa se stejnou hodnotou výparu.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a ἀτμός [atmos] „pára“.
angl: isoathm; slov: izoatma; něm: Isoathme f; rus: изоатма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: