Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izobata
izolinie spojující místa stejné podmořské hloubky. Viz též izohypsa.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a βάθος [bathos] „hloubka, výška“.
angl: isobath; slov: izobata; něm: Isobathe f; rus: изобата  1993-a2
podpořila:
spolupracují: