Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izoecho
1. v radarové meteorologii čára spojující body se stejnou intenzitou signálu odraženého od sledovaného cíle nebo body se stejnou radarovou odrazivostí;
2. název technického zařízení starších analogových radarů ke konturování radiolokačních cílů prostřednictvím zařazení kalibrovaných útlumů (uváděných v dB).
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a ἠχώ [échó] „ozvěna“.
angl: isoecho; slov: izoecho; něm: Isoecho n; rus: изоэхо  1993-a3
podpořila:
spolupracují: