Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izogeoterma
čára spojující místa se stejnou teplotou pod zemským povrchem. Viz též stupeň geotermický.
angl: geoisotherm, isogeotherm; slov: izogeoterma; něm: Isogeotherme f; rus: изогеотерма  1993-a1
podpořila:
spolupracují: