Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izoglacihypsa
izolinie spojující místa se stejnou nadm. výškou klimatické sněžné čáry, resp. počínajícího zalednění.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“, lat. glacies „led“ a řec. ὕψος [hypsos] „výška, vrchol“.
slov: izoglacihypsa; něm: Isoglazihypse f; rus: изогляцигипса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: