Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izohyeta
v klimatologii často používaná izolinie spojující místa se stejnými úhrny srážek za určité období.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a ὕετος [hyetos] „déšť“.
angl: isohyet; slov: izohyeta; něm: Isohyete f; rus: изогиета  1993-a1
podpořila:
spolupracují: