Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izohygromena
syn. izohyomena – izolinie spojující místa se stejným počtem vlhkých resp. suchých měsíců v roce. Používala se při hodnocení tropického a subtropického klimatu v případě, že nebyly k dispozici podrobnější údaje o roč. rozdělení srážek.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“, ὑγρός [hygros] „vlhký, tekutý“ a μήνη [méné] „měsíc“.
slov: izohygromena; něm: Isohygromene f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: