Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izohygroterma
čára spojující místa se stejně častým výskytem dusna, vyjádřeným počtem dusných dní za určité období.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“, ὑγρός [hygros] „vlhký, tekutý“ a θέρμη [thermé] „teplo, horko“.
slov: izohygroterma; něm: Isohygrotherme f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: