Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izohypsa relativní
v meteorologii izohypsa spojující místa se stejnou vert. vzdáleností dvou izobarických hladin (ploch), tj. místa se stejnou tloušťkou vrstvy vzduchu mezi dvěma izobarickými hladinami, vyjádřenou v geopotenciálních metrech. Relativní izohypsu lze interpretovat jako izotermu prům. virtuální teploty vzduchu dané vrstvy. Relativní izohypsy se v met. službě nejčastěji konstruují pro vrstvu 1 000 až 500 hPa, a to po 40 geopotenciálních metrech.
angl: relative isohypse, thickness line; slov: relatívna izohypsa; něm: relative Isohypse f; rus: относительная изогипса  1993-a2
podpořila:
spolupracují: