Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izochimena
zast. označení izotermy spojující místa se stejnými prům. teplotami v zimě. Viz též izotera.
Termín navrhl něm. přírodovědec A. von Humboldt v r. 1817. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a χεῖμα [cheima] „zimní počasí, zima“.
angl: isocheim, isocheimal, isochimene; slov: izochimena; něm: Isochimene f; rus: изохимена  1993-a1
podpořila:
spolupracují: