Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izochrona
izolinie spojující na mapě místa s výskytem určitého jevu ve stejném čase, např. spojuje místa se současným přechodem fronty. Viz též izobronta, izofena.
 
Termín použil angl. vědec F. Galton v r. 1881, ovšem v jiném než meteorologickém významu. Pochází z řec. ἰσόχρονος [isochronos] „stejného času“ (z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a χρόνος [chronos] „čas“).
angl: isochrone; slov: izochróna; něm: Isochrone f; rus: изохрона  1993-a1
podpořila:
spolupracují: