Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izolumchrona
syn. izalumchrona – zast. označení izolinie spojující místa se stejnou délkou osvětlení za určitý časový interval. Viz též izofota.
 
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“, lat. lumen „světlo, svit“ a řec.  χρόνος [chronos] „čas, doba“.
slov: izolumchróna; něm: Isolumchrone f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: