Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izomonima
izolinie spojující místa se stejným trváním teploty vzduchu nad nebo pod určitou hranicí.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a μόνιμος [monimos] „zůstávající na svém místě, stabilní“.
slov: izomonima; něm: Isomonime f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: