Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izonotida
zast. označení pro izolinii spojující místa se stejnou hodnotou Langova dešťového faktoru.
Termín zavedl něm. klimatolog P. Hirth v r. 1926. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a νοτίς [notis, gen. notidos] „vlhkost“.
slov: izonotida; něm: Isonotide f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: