Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síla tíhová
angl: gravity force; slov: tiažová sila; něm: Schwerkraft f  2018
podpořila:
spolupracují: