Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

oblak kapalný
syn. oblak vodní.
angl: water cloud; slov: kvapalný oblak; něm: Wasserwolke f; rus: жидко-капельное облако  2019
podpořila:
spolupracují: