Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

snos radiosondy
horizontální vzdálenost radiosondy od radiosondážní stanice v okamžiku měření. V kódu BUFR je poloha sondy v každé hladině dána uvedením rozdílu mezi zeměp. šířkou, resp. zeměp. délkou radiosondy a zeměp. šířkou, resp. zeměp. délkou místa, odkud byla sonda vypuštěna. Zpráva TEMP údaje o snosu radiosondy neobsahuje.
angl: radiosonde drift; slov: znos rádiosondy; něm: Drift der Radiosonde f; rus: снос радиозонда  2018
podpořila:
spolupracují: