Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izoryma
izolinie spojující místa se stejným počtem mrazových dní.
Termín se skládá z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a angl. rime/ryme  „námraza, jíní“ (z pragermánského kořene *khrima- téhož významu, z něhož pochází také např. něm. Reif „jinovatka“).
angl: isoryme; slov: izoryma  1993-a1
podpořila:
spolupracují: