Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

murus
[murus] – jedna ze zvláštností oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Jde o označení zvolené pro jev známý jako wall cloud. Zvláštnost murus byla doplněna do klasifikace v roce 2017.
angl: murus; slov: murus; něm: murus  2018
podpořila:
spolupracují: