Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izotera
zast. označení izotermy spojující místa se stejnými prům. teplotami vzduchu v létě. Viz též izochimena.
Termín navrhl něm. přírodovědec A. von Humboldt v r. 1817. Skládá se z řec. ἴσος [isos] „stejný, rovný“ a θέρος [theros] „léto“.
angl: isothere; slov: izotera; něm: Isothere f; rus: изотера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: