Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

cela uzavřená
syn. buňka uzavřená – konvektivní buňka s vertikální osou, která má ve svém středu výstupný proud tvořící oblak; kompenzační sestupné pohyby se vyskytují na její periferii a tvoří bezoblačné okolí. Uzavřené cely vytvářejí víceméně pravidelně uspořádané prostorové struktury kupovité oblačnosti, které lze pozorovat na snímcích z meteorologických družic. Viz též cela otevřená.
angl: closed cell; slov: uzavretá bunka; něm: geschlossene Konvektionszelle f  2018
podpořila:
spolupracují: