Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

izoterma redukovaná
izoterma sestrojená z hodnot teploty vzduchu redukované na hladinu moře, případně na jinou nadm. výšku. Viz též izoterma aktuální.
angl: reduced isotherm; slov: redukovaná izoterma; něm: reduzierte Isotherme f; rus: изотерма приведенная к уровню моря  1993-a3
podpořila:
spolupracují: