Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mikroměřítko
angl: microscale; slov: mikromierka; něm: Mikroskala f, mikroskopische Skala f  2018
podpořila:
spolupracují: