Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

změna klimatická
angl: climatic change; slov: klimatická zmena; něm: Klimaänderung f  2018
podpořila:
spolupracují: