Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prekambrium
společné označení pro eony hadaikum, archaikum (prahory) a proterozoikum (starohory). Jeho počátek odpovídá vzniku planety Země před 4600 mil. roků, konec nástupu fanerozoika, přesněji kambria před 541 mil. roků.
angl: Precambrian; slov: prekambrium; něm: Präkambrium  2018
podpořila:
spolupracují: