Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fanerozoikum
současný eon, který začal před 541 mil. roků. Zahrnuje éry paleozoikum (prvohory), mezozoikum (druhohory) a současné kenozoikum (třetihory a čtvrtohory).
angl: Phanerozoic; slov: fanerozoikum; něm: Phanerozoikum n  2018
podpořila:
spolupracují: