Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ordovik
druhá geol. perioda paleozoika (prvohor) mezi kambriem a silurem, zahrnující období před 485 – 444 mil. roků. Oproti kambriu se během ordoviku relativně ochladilo. Životu v oceánech dominovali bezobratlí, nicméně pravděpodobně již tehdy se objevily první primitivní ryby.
angl: Ordovician; slov: ordovik; něm: Ordovizium n  2018
podpořila:
spolupracují: