Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

paleogén
syn. třetihory starší – nejstarší geol. perioda kenozoika, zahrnující období před 66 – 23 mil. roků. Viz též terciér.
angl: Paleogene; slov: paleogén; něm: Paläogen n  2018
podpořila:
spolupracují: