Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jádra mrznutí
částice v atmosféře, které mají vlastnosti vhodné k tomu, aby vyvolaly heterogenní nukleaci ledu v přechlazené vodě. Jako jádra mrznutí mohou působit i některá kondenzační jádra přítomná uvnitř vodních kapiček již při kladných teplotách. Kromě mrznutí na jádrech přítomných uvnitř kapek, může docházet i ke kontaktnímu mrznutí při zachycení jádra přechlazenou kapkou. Bez přítomnosti jader mrznutí by bylo možno většinu vodních kapiček v oblacích přechladit až na teploty kolem –40 °C, aniž by došlo k jejich zmrznutí.
angl: freezing nuclei; slov: jadrá mrznutia; něm: Gefrierkerne m/pl; rus: ядра замерзания  2014
podpořila:
spolupracují: