Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona severoamerická
angl: North American anticyclone; slov: severoamerická anticyklóna; něm: Nordamerikanische Antizyklone f; fr: anticyclone d'Amérique du Nord m; rus: североамериканский антициклон  1993-a1
podpořila:
spolupracují: