Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jazyk teplého vzduchu
oblast, do které pronikla teplá vzduchová hmota tak výrazným způsobem, že izotermy na přízemní nebo výškové mapě, popř. izohypsy na mapě relativní topografie mají protáhlý tvar jazyka. Jazyk teplého vzduchu se nejčastěji vyskytuje na přední straně termicky asymetrické cyklony.
angl: warm tongue; slov: jazyk teplého vzduchu; něm: Warmluftzunge f; rus: клин теплого воздуха, язык теплa  1993-a2
podpořila:
spolupracují: