Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jednopilotáž
pilotovací měření pomocí jednoho optického pilotovacího teodolitu. Poněvadž se vychází z předpokladu konstantní stoupací rychlosti balonu, lze jednopilotáž použít v případech, kdy se nepožaduje vysoká přesnost měření.
angl: single-theodolite observation; slov: jednopilotáž  1993-a2
podpořila:
spolupracují: