Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

advekce geostrofická
angl: geostrophic advection; slov: geostrofická advekcia; něm: geostrophische Advektion f; fr: advection géostrophique f; rus: геострофическая адвекция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: