Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jet stream
angl: jet stream; slov: jet stream; něm: Strahlstrom m, Jet stream m; rus: струйное течение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: