Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jevy soumrakové
slov: súmrakové javy; něm: Dämmerungserscheinungen f/pl; rus: сумеречные явления  1993-a3
podpořila:
spolupracují: