Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

jíní
lid. mráz šedý, šedivák, šedivec – druh tuhých usazených srážek, který vzniká přímou depozicí vodní páry při záporných teplotách aktivního povrchu. Má dobře patrnou jemnou krystalickou strukturu, kterou zmrzlá rosa nemá. Jíní se tvoří na předmětech na zemi nebo blízko povrchu země. Je jedním z hydrometeorů, který se podle platné klasifikace nezahrnuje do námrazků.
Termín vychází z praslovanského *inьjь, které je snad příbuzné s něm. Eis a angl. ice „led“.
angl: hoar-frost; slov: osuheľ; něm: Raureif m; rus: иней  1993-a3
podpořila:
spolupracují: