Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kanál spektrální
označení části spektrálního pásma, ve které se měří elektromagnetické záření nějakým konkrétním přístrojem, např. radiometrem. Je technicky definován použitým rozsahem spektrálního pásma a technickými parametry použitého senzoru přístroje umožňujícími kalibraci dat.
angl: spectral channel; slov: spektrálny kanál; něm: Spektralbereich m, Spektralkanal m; rus: спектральный канал  1993-a2
podpořila:
spolupracují: