Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kapilára teploměru
skleněná trubička o malém kruhovém, eliptickém nebo prizmatickém průřezu s vnitřním kapilárním otvorem, spojená s nádobkou kapalinového teploměru. Do kapiláry teploměru je vytlačována z nádobky při vzrůstající teplotě teploměrná kapalina.
angl: capillary tube of the thermometer; slov: kapilára teplomera; něm: Kapillare des Thermometers f; rus: капиллярная трубка термометра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: