Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kapka oblačná
1. obecné označení pro kapky v oblacích;
2. kapalná částice o průměru menším než 100 µm, jejíž pádová rychlost je zanedbatelná. V oblacích a mlhách se setkáváme s oblačnými kapkami o koncentracích řádu 107 m–3 – 108 m–3 (10 – 100 kapek v cm3) a střední průměr oblačných kapek dosahuje velikosti kolem 10 µm – 20 µm. Oblačné kapky mají kulový tvar. Viz též voda oblačná, rozdělení velikosti oblačných kapek.
angl: cloud droplet; slov: oblačná kvapka; něm: Wolkentropfen m; rus: облачная капля (капелька)  2014
podpořila:
spolupracují: