Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

katalobara
izalobara spojující místa se stejnou zápornou hodnotou tlakové tendence za daný časový interval, např. za 3, 6 nebo 24 h. Viz též analobara.
Termín ve tvaru katisallobar zavedl švédský meteorolog N. G. Ekholm v r. 1913. Skládá se z řec. κατά [kata] „pod“ (ve smyslu směr či pohyb dolů) a slova izalobara, z něhož byl kvůli snazší výslovnosti vypuštěn komponent iz(a)-.
 
angl: katallobar; slov: katalobara; něm: Katallobare f; rus: каталлобара  1993-a2
podpořila:
spolupracují: