Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kinematika atmosféry
část dynamické meteorologie, která se zabývá popisem pohybu vzduchových částiczemské atmosféře bez ohledu na jeho příčiny. Poznatky kinematiky atmosféry vyplývají z klasické mechaniky a aplikují se prakticky ve všech odvětvích meteorologie.
angl: kinematics of atmosphere; slov: kinematika atmosféry; něm: Kinematik der Atmosphäre f; rus: кинематика атмосферы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: