Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona termická
nízká, studená a kvazistacionární anticyklona rel. malého rozsahu, tvořená v zimním období stagnujícím stud. vzduchem, ochlazovaným od zemského povrchu. Viz též anticyklogeneze termická.
angl: thermal anticyclone; slov: termická anticyklóna; něm: thermische Antizyklone f; fr: anticyclone thermique m; rus: термический антициклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: