Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima etéziové
angl: etesian climate; slov: etéziová klíma; něm: Etesienklima n, Mittelmeerklima n; rus: климат этезий, климат этезийных ветров  1993-b3
podpořila:
spolupracují: