Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima globální
označení pro hlavní charakteristiky makroklimatu celé Země, často děleného jen na hlavní klimatická pásma bez detailních charakteristik. Viz též klima planetární.
angl: global climate; slov: globálná klíma; něm: globales Klima n  1993-b3
podpořila:
spolupracují: