Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

anticyklona termicky symetrická
anticyklona, v níž jsou malé teplotní rozdíly v horiz. směru mezi jejími jednotlivými částmi. Termicky symetrické anticyklony jsou především kvazistacionární anticyklony, které mohou být teplé nebo studené; teplé jsou subtropické anticyklony; do studených lze zahrnout arktickou a antarktickou anticyklonu a dále pak všechny kontinentální anticyklony.
angl: thermal symmetric anticyclone; slov: termicky symetrická anticyklóna; něm: thermisch symmetrische Antizyklone f; fr: anticyclone cyclone à cœur chaud/froid symétrique m; rus: термически симметричный антициклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: