Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima megatermické
málo používané označení pro tropické dešťové klima, které odkazuje na jedno z vegetačních pásem, vymezených v 19. století botanikem A. P. de Candollem. Podle C. W. Thornthwaitea zde potenciální výpar přesahuje 1 140 mm za rok. Viz též klasifikace klimatu Thornthwaiteova.
angl: megathermal climate; slov: megatermická klíma; něm: megathermales Klima n; rus: мегатермический климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: