Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima mírných šířek
Alisovově klasifikaci klimatu jedno ze čtyř hlavních klimatických pásem, charakteristické celoroční přítomností vzduchu mírných šířek. Z důvodu různé kontinentality klimatu se značně liší oblasti ve vnitrozemí a při pobřeží, dále pak i západní a východní pobřeží mezi sebou. V efektivní Köppenově klasifikaci klimatu jsou proto mírné zeměpisné šířky rozděleny mezi tři klimatická pásma: mírné dešťové klima, chladné suché klima a boreální klima.
angl: climate of middle latitudes; slov: klíma miernych šírok; něm: Klima der mittleren Breiten n; rus: климат умеренных широт  1993-b3
podpořila:
spolupracují: